Načítám

Farní kostel českobratrské evangelické církve v Ostravici

Základní informace

Kostel byl vystavěn v letech 1873 – 1874 a vysvěcen byl 24. července 1874.

Je to jednoduchá obdélná stavba a polygonálně ukončeným ustoupeným presbyteriem a s přistavěnou sakristií na severu. Průčelí kostela dominuje štíhlá zvonicová věž zakončená jehlancovou střechou. Do kostela se vstupuje zajímavým portálem se dvěma polosloupy zakončenými korintskými hlavicemi. Pilastry bočních fasád jsou ukončeny zajímavými štukovými dekory ve stylu „oka božího“. Farní kostel Českobratrské církve evangelické na Ostravici se nachází na hraně prudkého svahu nad pravým břehem řeky Ostravice, naproti centru obce s bývalou arcibiskupskou pilou a nádražím. Zmínka, že kostel stojí nad pravým břehem řeky Ostravice znamená, že neleží na Moravě, jako obec Ostravice, ale ve Slezsku a územně tak původně spadal do katastru obce Staré Hamry. Této části Starých Hamer se původně říkalo Hamrovice.
Tel. +420 603 350 173
pavel.janas@evangnet.cz