Načítám

MAZÁK - NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE

Základní informace

Národní přírodní rezervace Mazák se nachází na prudkých západních svazích pod vrcholem Lysé hory mezi rozsochami Lukšince a Kobylanky.

Území je chráněno od roku 1956. Předmětem ochrany je zachování porostů pralesovitého charakteru blízkých přirozené druhové skladbě, která zde vytvářejí gradient od květnatých bučin v údolí Mazáku, přes smrkové bučiny v horní části úbočí, až po papratkovou smrčinou pod vrcholem Lysé hory. Na tuto národní přírodní rezervaci navazuje přírodní rezervace Mazácký Grúnik, jako jedinečný komplex zachovalých lesních typů, umístěný na severním hřebeni Čupelu, jihozápadně od Lysé hory. Celá oblast se nachází ve středu nejmocnějšího vývoje vlastních godulských vrstev. Půdní povrch je rozbrázděn stržemi zdrojnic potoka Mazák ve tvaru „V“ s vysokým spádem. Úžlabí jsou vyplněna skalními bloky a suťovými proudy. Potok Mazák, který pramení pod vrcholem Lysé hory, a údolí Mazáku je pozoruhodný svými malými vodopády, splávky a kaskádami. V zimě se zde tvoří ledopády. K potoku a údolí Mazák se dostaneme, když půjdeme z vlakového nádraží směrem k přehradě Šance (modrá značka směr Lysá hora). V údolí Mazáku vede kolem potoka cesta, ale vjezd do údolí je po ní zakázán. V horní části údolí jsou cvičné pískovcové horolezecké skály.