Ładuję

Zbiornik zaporowy Šance

Podstawowe informacje

Powstał na granicy miejscowości Ostrawica i Staré Hamry w latach 1964 – 1969.

Służy do regulacji przepływu wody i ma chronić przed powodziami, które dość często zagrażały ludziom mieszkającym wzdłuż rzeki Ostrawicy. Służy ponadto jako zbiornik wody pitnej dla regionu ostrawskiego. Na zaporę można wejść czy nawet wjechać samochodem. Znajduje się na niej drogowskaz z informacjami o przebiegu żółtego i niebieskiego szlaku turystycznego. Żółta trasa prowadzi na Łysą Górę, zaś w drugą stronę na Mały Smrek. Z kolei niebieski szlak wiedzie na Biały Krzyż. Podstawowe dane dotyczące zapory. Typ tamy: kamenna – nasyp z kamienia, swego czasu najwyższa tama w Czechach. Długość tamy: 342 m. Wysokość tamy: 63,5 m. Łączna powierzchnia zalewu: 335,5 ha. Długość zalewu: 7,6 km. Szerokość zalewu: 600 m. Łączna pojemność: 1 340 000 m3.

Filmy