Ładuję

Dzwonnica Winklera

Podstawowe informacje

Drewniana dzwonnica Winklera (Winklerova zvonice) została zbudowana w 1928 roku na murowanym postumencie, w którym ukryte jest pomieszczenie.

Dzwon jest darem górników z Michałkowic (Michalkovic), a niektórzy pamiętający tamte czasy twierdzą nawet, że powstała z elementów wyposażenia kopalni. Obok dzwonnicy stoi funkcjonalistyczna kaplica wg projektu Alfréda Farníka, uroczyście otwarta w 1937 roku przez pierwszego biskupa Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego, Ferdinanda Stibora.