Ładuję

Pomnik Maryčki Magdonovej

Podstawowe informacje

Płaskorzeźba autorstwa Augustína Handzela w Starych Hamrach, uroczyście odsłonięta w 1933 roku.

Pomnik w Starych Hamrach, usytuowany przy tutejszym cmentarzu, powstał w celu upamiętnienia jednej z najbardziej znanych postaci literackich, którą stworzył znakomity poeta Petr Bezruč. Chodzi, oczywiście, o Maryčkę Magdonovą. Najłatwiej dojść tam od strony starohamerskiego kościoła św. Henryka (kostel sv. Jindřicha), w którego pobliżu leży mały cmentarz. W jego dolnej, tylnej części znajduje się płaskorzeźba.